Oglasi

Dobavni rok za prevod

Kar nekaj potencialnih naročnikov za prevajanje je, ki kot prvo prioriteto pri povpraševanju za prevajanje postavi termin realizacije. Termin, v katerem so posamezni prevodi lahko realizirani, je odvisen od same vsebine oziroma zahtevnosti gradiva za prevajanje in od trenutne zasedenosti prevajalcev z drugimi projekti za prevajanje.  Naše načelo je maksimalna  fleksibilnost v tem oziru. Prevajanje v roku 24 ur je kar pogosta praksa; večje projekte za prevajanje pa lahko realiziramo tudi v 2-3 dneh. Tudi prevajanje iz enega v drugi tuj jezik s pomočjo vzpostavljene mreže tujih prevajalcev lahko realiziramo v zelo kratkem času, saj so naši tuji freelance sodelavci zelo fleksibilni glede odzivnosti na naročila za prevajanje.
Poleg realiziranega termina pa je za naročnika pomembno tudi dejstvo, da za prevajanje ob koncu tedna ali za prevod, realiziran v roku  do 24-ur, ne zaračunamo dodatkov na našo standardno ceno za prevajanje.

Comments are closed.

Oglas