Oglasi

Prevajanje v tuje jezike

Z dobro vzpostavljeno mrežo prevajalcev nam je uspelo, da lahko ponudimo prevajanje v več kot 40 različnih jezikovnih kombinacij. Na domačem trgu je še vedno najbolj priljubljen in iskan prevod iz angleškega jezika v slovenščino, konstantno pa sledijo tudi povpraševanja za prevajanje iz nemškega v slovenščino. Povpraševanje za prevajanje ostalih jezikov pa je spremenljivo. Obstaja recimo obdobje, ko so v ospredju naročila za prevode v poljski, bolgarski ali italijanski jezik. Trenutno je zelo iskano prevajanje v hrvaški jezik.

Je pa na domačem trgu zaslediti tudi porast potreb za prevajanje iz enega tujega jezika v drugega.  Trenutno so recimo najbolj priljubljeni prevodi iz nemščine v angleščino ter prevodi iz angleščine v ruščino. Naša močna točka pa so tudi prevodi iz enega skandinavskega jezika v jezik neke druge skandinavske države.  Zelo pogosta so naročila za prevajanje iz švedskega v finski, danski in norveški jezik. Ravno na tem področju smo zelo fleksibilni, saj nam naši tuji freelance prevajalci lahko v zelo kratkem času kvalitetno realizirajo prevod iz tujega v svoj materni jezik. Za prevajanje v tuje jezikovne kombinacije namreč zaposlujemo le prevajalce, ki prevajajo v svoj materni jezik. S tem zagotavljamo korektne prevode na visokem nivoju.

Comments are closed.

Oglas